GIS-projecten

Toeristisch Recreatief Informatiesysteem
- Westtoer
- Provincie Limburg
DEME is een wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van baggeren, oplossingen voor de offshore energie-industrie, infra-mariene en milieuwerken.
Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. fks bouwde een probleemmeldingssysteem.