BI-projecten

Westtoer is het autonoom provinciebedrijf (apb) voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. 
I.V.B. is een VZW die de verschillende federale en regionale beroepsverenigingen van de toelevering, productie, transformatie en distributie van Belgisch vlees en vleesproducten groepeert.