Business Intelligence


Westtoer
is het autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie in West-Vlaanderen.

Westtoer heeft als taak om, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch- recreatief beleid voor te bereiden én te helpen uitvoeren:

- Westtoer ondersteunt het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector. Ze trekken koopkracht van
buiten de regio aan met aantrekkelijke toeristische producten en door West-Vlaanderen te promoten op relevante markten;- Westtoer ondersteunt de bovenlokale openluchtrecreatie in West-Vlaanderen. Ze ontwikkelen attractieve, marktconforme producten en we communiceren hierover naar de West-Vlaamse bevolking en de toeristen die West-Vlaanderen bezoeken.Westtoer wil als provinciebedrijf een meerwaarde genereren ten gunste van vier types klanten:

- de Provincie West-Vlaanderen;- de West-Vlaamse gemeenten;- de ondernemers in de West-Vlaamse toeristische sector;- de gebruikers van de toeristische en openluchtrecreatieve producten.Westtoer ontwikkelt onder meer recreatieve producten voor wandelen, fietsen, paardrijden en autotoeren. Ieder product krijgt zijn eigen kaart of brochure. Op het terrein worden de recreatieve producten bewegwijzerd.

WAT (de vraag)

Westtoer was op zoek naar een partner voor het onderhoud en de verdere strategische uitbouw van de business Intelligence-tool bij Westtoer. 

Binnen het Kenniscentrum van Westtoer werkte men met een grote verscheidenheid aan tools en procedures voor de interne digitale verwerking van data. Met de ontwikkeling van een BI-tool wenste Westtoer de focus op tijdig aanleveren en proactief inspelen op nieuwe informatievragen en - bronnen te behouden met oog voor efficiënte en lange termijn onderhoudbaarheid.

Enkele concrete aandachtspunten hierin zijn: minimalisatie van de manuele overhead door maximaal machine-ondersteuning bij nazicht van binnenkomende cijfers, en een beperking van de versplintering van aandacht voor alle verschillende details van de vele verschillende technische componenten. (Met name de niet-essentiële details die door de techniek zelf wordt aangebracht: nodige upgrades, incompatibiliteit, beperkte uitwisselmogelijkheden, benodigde specifieke kennis of opleidingen).

HOE

fks werkt reeds sinds 2014 voor Westtoer in het kader van deze vraag. Er werd van bij aanvang gewerkt met de Community Edition van Pentaho als platform.

De oplossing voor Westtoer is opgebouwd met verschillende open source tools. De kern van de oplossing is gebouwd rond de Pentaho Community Edition, hierbij wordt er gebruik gemaakt van:

- de ETL tool,
- de report designer om vaste rapporten te maken,
- de webinterface om deze ad-hoc variable rapporten op te vragen,
- Pentaho Web dashboard om interactief bepaalde processen aan te sturen,
- Saiku data analyse tool.

De database in gebruik is postgresSQL 11 met timescale DB om snel dimensies te kunnen accessen.

Als laatste onderdeel wordt er gebruik gemaakt van scripting om de verschillende tools en integratie met externe databronnen mogelijk te maken.


Begin 2023 werd het ETL-onderdeel van Pentaho gemigreerd naar Apache Hop.