Uw ideeën in software

Odoo

ODOO is een opensource ERP systeem dat toelaat om al uw bedrijfsprocessen - gaande van CRM over verkopen tot magazijn en boekhouding - in 1 totaalpakket te beheren. ODOO is configureerbaar en aanpasbaar zodat het perfect past binnen de werking van uw onderneming.

GIS

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. fks bouwt web-applicaties met in GIS gebaseerde oplossingen.

BI

Business Intelligence (BI staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen (handels-)activiteit, dit om een competitief voordeel te kunnen creëren. Gegevens worden omgezet in informatie, die vervolgens moet leiden tot kennis en adequate actie.

Wij bouwen geweldige producten om uw

zakelijke problemen op te lossenHet traject

Luisteren


Leren wat de klant wilt, wat hij belangrijk vindt. Luisteren is daarvoor een belangrijk instrument

Gestructureerde aanpak


De vraag van de klant stap voor stap analyseren en in de juiste 'stukjes' verdelen om de problemen één voor één op te lossen.

Ruimte voor creativiteit en experimenten

Een andere aanpak, werkwijze durven voorstellen aan de klant om zo tot een beter product te kunnen komen, hoort tot de taken van de ICT-leverancier.

Voldoende overlegmomenten


Het is belangrijk de klant van in het begin in het proces te betrekken. Vandaar worden voldoende overlegmomenten ingebouwd om de functionaliteiten grondig te kunnen doorspreken.  Bijsturen kan daardoor snel waardoor we op een efficiëntere manier tot een mooi eindproduct kunnen komen.

Proces van geven en nemen én van iteraties

Tijdens de overlegmomenten worden reeds gebouwde elementen  getoond en besproken. Dit is nodig om te kunnen convergeren naar een oplossing waarbij zowel klant als wijzelf tevreden over zijn.

Het eindproduct


Dit doel van dit proces is een definitief eindproduct, naar de wensen van de klant met inbreng van de kennis en ervaring van fks.

Wij bouwen voor jou de juiste producten

Onze producten zijn ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven die hun prestaties willen optimaliseren. Bekijk onderstaand filmpje om ons beter te leren kennen.


Onze referenties