Deme

                         DEME, Dredging, Environmental and Marine Engineering NV is een wereldwijd actieve, in 1991 opgerichte, internationale groep van bedrijven die zich specialiseren op het vlak van baggeren, landwinning, haveninfrastructuur, offshore services voor olie- en gasindustrie, windenergie, sanering etc.

WAT (de vraag)

Dit project kadert in het optimaliseren van de baggerwerken die DEME uitvoert over de hele wereld. 

Tijdens een baggercampagne werkt steeds een hele vloot aan schepen te samen. Elk schip heeft hierbij een vrij grote autonomie. Het is echter belangrijk voor elk schip om te weten wat de andere schepen doen en gedaan hebben.

Schepen kunnen twee taken hebben:
- Baggeren
- Uitvoeren van metingen om te kijken
of de doelstellingen worden gehaald (= survey).


Deze manier van werken brengt 2 problemen met zich mee:
- De survey-gegevens dienen manueel van het ene schip
naar het andere schip te worden gebracht.
- Ontbreken van realtime baggergegevens.

Voor de optimalisatie is het belangrijk dat al de schepen die aan een baggercampagne deelnemen, snel over de laatste diepte-/baggergegevens beschikken.

HOE

fks bouwde software MapFleetSync die communiceert met de bestaande software van DEME. Onze software fungeert als uitwisselingsplatform voor gegevens. De bestaande software geeft updates door van de posities van de baggerkoppen en dit in realtime. Alle gegevens worden bewaard in een datastructuur, gebaseerd op rasters, die het te baggeren gebied voorstelt. De software zorgt voor een integratie en uitwisseling met de bestaande software van DEME evenals een overzicht van het volledige gebied. 

Op die manier worden alle gegevens van de verschillende baggerschepen gesynchroniseerd en zijn de laatste diepte-/baggergegevens snel beschikbaar voor alle deelnemende schepen.

De uitwisseling van de gegevens wordt verzorgd in verschillende formaten (ARCGIS, GEOTIFF, een specifiek intern GIS-formaat). De transfer van gegevens heeft plaats via een mesh wifi-netwerk.

Schepen die worden ingezet voor survey, maken een survey-bestand in GEOTIFF. Deze worden door de nieuwe software geïmporteerd en mee in het raster gezet. Deze gegevens worden bijgevolg ook doorgestuurd naar de andere schepen.

Synchronisatie
De synchronisatie van gegevens is geoptimaliseerd op dataverkeer en is ontworpen om niet continu verbinding te hebben. Schepen bevinden zich namelijk niet altijd binnen wifi-bereik van elkaar.


Formaten voor export
Er worden exports gemaakt in specifiek interne GIS-formaten, specifiek voor DEME. Echter kunnen er meer algemeen exports worden gemaakt voor controle in bv. arcinfo ascii grid of gdal VRT (en van daaruit elk formaat dat door gdal ondersteund wordt).