TRIS

Toeristisch Recreatief InformatieSysteem. TRIS is een product ontwikkeld in eerste instantie op vraag van Westtoer. Zij werkten reeds met de voorloper van TRIS.
 
 
 Ben je benieuwd naar wat afbeeldingen, klik dan hier.

Westtoer is het autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie in West-Vlaanderen.

Westtoer heeft als taak om, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch- recreatief beleid voor te bereiden én te helpen uitvoeren:

- Westtoer ondersteunt het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector. Ze trekken koopkracht van buiten de regio aan met aantrekkelijke toeristische producten en door West-Vlaanderen te promoten op relevante markten;

- Westtoer ondersteunt de bovenlokale openluchtrecreatie in West-Vlaanderen. Ze ontwikkelen attractieve, marktconforme producten en we communiceren hierover naar de West- Vlaamse bevolking en de toeristen die West-Vlaanderen bezoeken.

Westtoer wil als provinciebedrijf een meerwaarde genereren ten gunste van vier types klanten:
- de Provincie West-Vlaanderen;
- de West-Vlaamse gemeenten;
- de ondernemers in de West-Vlaamse toeristische sector;
- de gebruikers van de toeristische en openluchtrecreatieve producten.

Westtoer ontwikkelt onder meer recreatieve producten voor wandelen, fietsen, paardrijden en autotoeren. Ieder product krijgt zijn eigen kaart of brochure. Op het terrein worden de recreatieve producten bewegwijzerd.

WAT (de vraag)

Westtoer had in 2017 een partner nodig voor de ICT-ondersteuning van de GIS-gerelateerde processen voor ontwikkeling, beheer en dataontsluiting van recreatieve producten.

Westtoer beschikte reeds over een beheerdatabank (TRIS2), en wilde deze upgraden naar een nieuwe versie (TRIS3). Naast de migratie van data, het behoud van de reeds aanwezige features binnen TRIS2 en koppelingen diende men ook te voorzien in een belangrijke uitbreiding van de features en mogelijkheden van het systeem.

HOE

De TRIS databank is al volledig operationeel sinds begin 2010. De realisatie ervan zorgde voor een efficiënter beheer van het recreatieve aanbod in West-Vlaanderen. Westtoer besliste in 2017 om een volledig nieuwe omgeving te bouwen waarbij de bestaande functionaliteiten werden behouden en uitgebreid met o.a.:
- beheer van meldingen en werkopdrachten die hieruit voortkomen
- automatisch aanmaken van controlebeurten
- automatische mailing
- uitvoeringsplannen van waaruit werkopdrachten worden gegenereerd
- routering op OSM bij intekenen van routes en netwerken
- attributen aan wegen toekennen bv. autovrij, ondergrond, ...
- aanmaak van suggestieroutes op basis van toeristische netwerken
- beheer van omleidingen
...

Het betreft een online tool die niet enkel op de laptop werkt, maar ook ter plaatse door de onderhoudsploegen kan worden gebruikt.

Intussen is er ook een offline app beschikbaar voor adroid toestellen. Ploegen die ter plaatse gaan, kunnen steeds blijven verder werken ook al is er geen netwerk aanwezig.

Functionaliteiten van TRIS