Locra 


LoCra  
is een Limburgs bedrijf uit Hasselt dat actief is in de bouwsector. Zij produceren en verkopen innovatieve afwerkingsproducten. Gedreven door een brede passie voor de ontwikkeling van innovatieve producten uit nieuwe materialen creëert én realiseert LoCra duurzame toepassingen voor de woningbouw, zowel voor interieur als exterieur.

WAT (de vraag)

LoCra gebruikte reeds een kleinschalig CRM systeem, maar door de expansie was er behoefte aan een uitbreiding naar een bredere ondersteuning zodat alle stappen van het proces konden opgevolgd worden. Er werd geopteerd voor de Odoo 11 versie waarbij een aantal standaardmodules gebruikt worden: stockbeheer, opvolging van de bestellingen, leveringen en facturatie. Daarnaast waren er aanpassingen aan Odoo nodig zodat er specifiek aan de wensen van het bedrijf kan voldaan worden en het volledige verwerkingsproces kan beheerd worden binnen Odoo.

 

HOE

Er was reeds eerder een overstap gemaakt van een ERP-systeem naar een vroegere versie van Odoo, maar deze configuratie volstond niet meer. Na analyse van het bestaande systeem bleek dat er een grote behoefte was om de vele productonderdelen te kunnen verwerken, samen met elke productvariant.


Daarom werd er door fks een uitbreiding gemaakt op de bestaande modules zodat niet enkel elk product opgenomen werd, maar ook elke aparte variant en afmeting kan opgenomen worden. Gezien de grote hoeveelheid aan artikelen was het een hele uitdaging om deze lijst volledig maken en er voor te zorgen dat de verdere flow in goede banen geleid wordt.


fks speelt ook kort op de bal, zodra er nieuwe behoeften zijn wordt de vraag samen met Locra besproken en in onderling overleg gebeuren er bijkomende aanpassingen.