Beweging.net

Beweging vzw  is de organisator van het netwerk beweging.net. Beweging.net is een netwerk van leden die zich engageren voor een gezamenlijke aanpak vanuit een missie en visie.  

WAT (de vraag)

Groep Beweging was op zoek naar nieuwe mogelijkheden om op een gestructureerde en

gedigitaliseerde manier het beheer te doen van hun contacten- en relaties en evenementen. Doorheen de verschillende (provinciale/regionale) afdelingen werden verschillende toepassingen gebruikt, waarvan sommige verouderd waren en niet meer aangepast. Soms werkte men zelfs met spreadsheets.


Enerzijds verliep het contacten- en relatiebeheer bij sommige afdelingen heel moeizaam en inefficiënt, omwille van verschillende sheets, dubbele contacten enz. Anderzijds liep de terugkoppeling van inschrijvingen met bijbehorende verwerking naar Beweging.net Vlaanderen heel moeizaam. Beheer van evenementen gebeurde grotendeels op een manuele manier.


Een globale en gecentraliseerde digitale oplossing drong zich dan ook op en was nodig om de contacten-/relatiegegevens en evenementen op een gestructureerde en efficiënte manier te beheren.


Beweging.net was op zoek naar een pragmatische oplossing voor Vlaanderen die betaalbaar is en een no-nonsens aanpak biedt.

HOE

fks ging aan de slag in Odoo. De volgende modules werden bijgewerkt om ze optimaal werkbaar te maken voor Beweging.net.

- CRM

- Contacten gekoppeld aan mailinglijsten

- Events met een koppeling naar Uit in Vlaanderen

- E-mail Marketing

- Website

              

Een kijkje in Odoo