Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 1. Het beheer van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. fks is de verantwoordelijke voor de verwerking. De consument beschikt op elk moment over een recht van inzage en rechtzetting van de persoonlijke gegevens, evenals een recht tot verzet van hun gebruik.
 2. De persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:
  • Facturatie en creditering van de goederen en diensten van fks;
  • Afsluiten van het verkoopcontract en het verschaffen van informatie over de afhandeling van de bestelling
  • Informatie over de andere producten en diensten van fks, evenals de diensten en producten van handelspartners van fks geselecteerd op basis van de persoonlijke voorkeuren van de consument. Als de consument deze informatie niet wenst te ontvangen, kan hij contact nemen met de klantendienst van fks. Deze zal, volledig zonder kosten, bij eerste vraag van de consument, de verwerking van de persoonsgegevens voor deze toepassing stopzetten;
  • Leveren van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Voor het aanleggen van gebruiksstatistieken, voornamelijk voor het beveiligen van het elektronische systeem van fks.
 3. De webstek van fks maakt gebruik van Cookies, welke geïnstalleerd worden op de computer van de consument. Deze Cookies zijn onontbeerlijk voor de verwerking van de website en voor het terugvinden van de informatie over de Consument. Deze informatie (zoals de computerconfiguratie en de persoonlijke voorkeuren van de Consument) vergemakkelijken het toekomstige gebruik van de webstek van fks. Deze Cookies bevatten noch de naam noch het adres noch andere persoonlijke gegevens, zoals de gegevens van de creditcard. De consument kan zijn browser dusdanig configureren dat de computer elke vorm van Cookies weigert. In dat geval is het mogelijk dat de consument geen gebruik kan maken van alle functionaliteit van de webstek of dat hij geen toegang heeft tot bepaalde delen van de webstek.
 4. Omwille van technische of operationele redenen, kan het noodzakelijk zijn dat deze gegevens overgedragen worden aan gelieerde bedrijven van fks of op servers geplaatst worden in landen buiten België, waar de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verschillend kan zijn met deze van toepassing in België. fks zal alle maatregelen nemen opdat de persoonlijke gegevens op een adequate manier beschermd worden.
 5. Als de consument vragen heeft over deze verklaring of met betrekking tot de bescherming van zijn persoonlijke gegevens, dan kan hij een e-mail richten naar de klantendienst van fks (info@fks.be).