OSGi en GWT(Google Web Toolkit) zijn de voornaamste pijlers waarop we steunen:

  • Voor de serveromgeving gebruiken we JAVA in een OSGi omgeving
  • Voor de clientomgeving kiezen we GWT (Google Web Toolkit) en Java Servlets, PHP, ... voor web 2.0-applicaties gebaseerd op de Ajax technologie
  • Voor Mobile Apps werken we doorgaans in de daartoe geëigende omgevingen (Android SDK, iOS, Windows) 
  • Voor stand-alone applicaties schakelen we Swing in
  • Voor de database gebruiken we meestal PostgreSQL (maar ook MySQL, Oracle, ...) en vanuit Java benaderen we deze door middel van Hibernate
  • Voor GIS projecten is de PostGIS extentie het meest geschikt
  • Als webserver is natuurlijk Jetty het meest aangewezen
  • Voor communicatie met andere werelden schuiven we volgende protocols naar voren: JSON, REST of SOAP (of indien nodig een maatwerk protocol)
  • Er is ook ruime kennis aanwezig van C en php

fks bvba | schampbergstraat 32 | 3511 hasselt-kuringen | tel +32 11 214 911 | fax +32 11 220 419 | info@fks.be
sitemap | voorwaarden | privacy | © fks